Nội dung dành cho phòng Net năm 2017

0
119

Khi kinh doanh dịch vụ Internet cần phải tuân thủ theo đúng pháp luật để tránh trường hợp vi phạm pháp luật. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ được những quy định của cơ quan nhà nước về việc quản lý việc kinh doanh lắp đặt phòng net.

Dưới đây là nội quy sử dụng dịch vụ Internet (Theo nghị định số 72 /2013/ND-CP ngày 15/7/2013 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng) quy định như sau:

Điều 1

Các đại lý Internet chỉ được phép đi vào hoạt động khi có có hợp đồng đại lý với viễn thông BRVT, được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và đảm bảo các điều kiện quy định khác đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.Bảng nội quy dành cho phòng net năm 2017

Điều 2: Các hành vi bị cấm tại các đại lý Internet công cộng và điểm CCDV trò chơi trực tuyến

* Lợi dụng việc sử dụng, cung cấp dịch vụ Internet và các thông tin trên mạng nhằm mục đích
a) Chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây thương hại đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền khủng bố, chiến tranh,; gây mâu thuẫn hận thù giữa các dân tộc, tôn giáo, sắc tộc.
b) Tuyên truyền, kích động dâm ô, bạo lực, đồi trụy, tệ nạn xã hội, tội ác, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
c) Tiết lộ bí mật quân sự, bí mật nhà nước, bí mật về an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Tuyên truyền thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của các tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán dịch vụ hàng hóa bị cấm; truyền bá các tác phẩm văn học, báo chí, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
e) Giả mạo các cá nhân, tổ chức và phát tán thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo xâm hại đến quyền và các lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

* Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của cá nhân, tổ chức.
* Cản trở trái pháp luật hoạt động của bộ máy hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

* Sử dụng trái phép khóa mật mã, mật khẩu của cá nhân, tổ chức; thông tin riêng, thông tin cá nhân và các tài nguyên Internet.
* Tạo các đường dẫn trái phép đối với những tên miền hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Tạo, cài đặt, phát tán vi-rút máy tính, các phần mềm độc hại; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển các hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên mạng Internet.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet

Ngoài việc cần phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 điều 16 luật viễn thông , người sử dụng Internet còn có quyền và nghĩa vụ sau đây :

  1. Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo đúng quy định của pháp luật.
    2. Tuân thủ về mặt thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng.
    3. Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.
    4. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin và các quy định khác có liên quan tại nghị định này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người chơi các trò chơi điện tử tại điểm CCDV trò chơi trực tuyến

Người chơi có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật;
2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10 Nghị định này;
3. Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình;
4. Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
5. Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;
6. Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
7. Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyền lợi theo quy tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được công bố trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Trên đây là nội quy sử dụng Internet dành cho các phòng net. Hi vọng bài viết đã đem lại cho bạn nhiều thông tin bổ ích cũng như cho bạn thêm về kinh nghiệm mở quán net cần những gì và vốn là bao nhiêu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here